angyaliszeretet
Menü
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 

 

 

 

 

< A>

 <

 

 

 

 


 

 
a

 

számláló
Indulás: 2008-05-22
 
Kedves oldalaim
 

kódos képek magyarul

b
 

 

Olvasósarok
 
Időjárás
 
Vision
 
csillag
 
aranycsillag
http://translate.google.hu/#
 
Forditó
 
Képtár

Képtáram

 
Képszerkesztés
 
Pozitív gondolatok
 
Hasznos oldalak szerkesztéshez
 
Imák

<

                                                                                                                                                                                                         

 REGGELI  IMA A SZENT  ŐRANGYALHOZ!
 

                                 


Ó, szent őrangyalom! Teljes szívemből köszönöm , hogy ismét egész éjjel megóvtad testem, szellemem és lelkem minden sérülésétől. Hálából védelmedért ezt a napot teljesen a Te tiszteletedre és Isten tiszteletére és magasztalására akarom áldozni. Kezeid által minden tettem, gondolatom és érzésem Istennek, az Úrnak ajánlom fel. Segíts mindent úgy rendeznem, hogy méltó legyen kezeid által Isten örök fensége elé juttatni. Óvj meg a bennem lakozó gonosztól. Óvj meg mindentől, ami becsületemnek, életemnek és jó szándékomnak árthat. Rád bízom testem, szellemem és lelkem, oltalmad alatt mindenkor biztos leszek abban, hogy ha Te vezetsz, nem tévedek, ha Te gondoskodsz rólam, nem ér bánat. Ó, Isten angyala, ki védelmezőm vagy, világosíts meg, óvj és vezess engem ma és mindennap. Ámen! / Hunters /

Ima az angyalok segítségéért

Égi Atyám,
Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,
Hogy Te és mi egyek vagyunk,
Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add meg nekünk, hogy az Örökkévalóság angyala legyen velünk, hogy az Örök Élet végtelen óceánjához eljuthassunk.

Add, hogy a Bölcsesség angyala irányítsa gondolatainkat,
Hogy akaratodat megértsük, és mindenkor téged kövessünk!

Add, hogy a Szeretet angyala tisztítsa meg érzéseinket,
És vezérelje minden tettünket.

Add, hogy az Erő angyala legyen velünk,
Hogy választott utunkról le ne térjünk.

Add, hogy a Kreativitás angyala ajándékozzon meg alkotóerővel,
Hogy kedvünk leljük minden tettünkben.

És add, hogy a Harmónia angyala legyen velünk mindig mindenben!

Föld Anyám,

Add meg nekünk, hogy mindenkor felismerjük,

Hogy Te és mi egyek vagyunk,

Hogy általad lettünk, és hozzád térünk vissza!

Add, hogy az Élet angyala járja át a testünket,

Hogy az élet törvényét felismerhessük általa.

Add, hogy az Öröm angyala járjon át bennünket,

Hogy életünket derű és szépség töltse be.

Add, hogy a Föld angyala ajándékozza nekünk az élet táplálékát,

Hogy egészséget és boldogságot nyerjünk általa.

Add, hogy a Víz angyala ajándékozza nekünk az élet vizét,
Hogy általa testünk megtisztulhasson.


Add, hogy a Nap angyala adja nekünk az élet tüzét,

És világítsa meg utunk mindenkor.

Add, hogy a Levegő angyala adja nekünk az élet leheletét,

Hogy általa felismerjük a Szent Törvényt!

Ó, Öröklét angyala,


Adj lelkünknek örök életet!ESTI IMA A SZENT ŐRANGYALHOZ!

Ó, szent őrangyalom! Segítségeddel ismét eltelt egy nap. Szívem mélyéből köszönöm az Atyának, Szűz Máriának és személyesen Neked, mindazt a felismerést, nyilvánvaló és számomra rejtett irányítást, egyáltalán minden kegyet, melyet a nap folyamán kaptam. Te kérted, közvetítetted számomra és részesítettél benne. Ha egy pillanatra visszatekintek az elmúlt napra, akkor ismét annyi hiányosságot fedezek fel magamban. Letértem a tökéletességhez vezető útról, midőn nem követtelek és nem bíztam benned eléggé. Ezáltal megbántottalak Téged, leghűbb kísérőm és védelmezőm. Őszintén bánom mindezen romlottságokat és állhatatosan kérlek, legdrágább barátom, bocsáss meg nekem. Kérd számomra Isten kegyét, szabadjon még jobban érzékelnem vezetésed, hogy a jövőben tanácsod felismerhessem. Így terjeszd ki fölém karjaid, és őrizve állj mellettem ezen éjjelen. Akkor nincs gonosz ellen, ki hozzám közeledni merjen és nincs számomra veszély. Édesen alszom védelmed alatt az én Istenem és Atyám iránti hitben, reménységben és szeretetben, kinek orcáját Te látod, és akit ma éjjel légy szíves helyettem imában kérni, tisztelni és magasztalni. Ámen! / Hunters /                           

Ima gondjaink átadására

Uram, átadom Neked minden gondomat, melyek saját személyem vagy hozzátartozóim miatt nyugtalanítanak, és átadom Neked minden lelki és testi szenvedésemet. Hiszem, amit Szent Péter apostol által üzensz nekem: „Minden gondotokkal forduljatok Hozzá, mert Neki gondja van rátok” (1Pt 5,7). Szavadnál foglak Uram, és minden gondomat a kezedbe teszem. Tégy vele azt, amit akarsz. Mostantól fogva minden gondom a Tied!

Gondjaimmal együtt átadom Neked minden aggodalmamat, kínzó érzésemet is, amelyek nyugtalanítanak, és mindig újra feltörnek bennem, sőt kínoznak, és szerencsétlenné tesznek. Nem gondolok többé azokra az emberekre és körülményekre, amelyek ezeket előidézték. Átadom neked ezeket úgy, ahogy vannak, ha nagy fájdalmat okoznak is. Minden bizonytalanságot és aggodalmat felvált bennem a bizalom, hogy Neked gondod van rám. Átadom Neked minden jogomat arra, hogy védjem és igazoljam magam. Nem akarom a rosszat rosszal viszonozni. Nem akarom többé magamban mindig csak a jót, másban pedig csak a rosszat látni. Rád hagyom minden helyzet és körülmény megítélését.

Átadok Neked mindent, ami engem nyomaszt és megfélemlít. Átadom Neked betegségemet. Nem akarok többé arra gondolni, hogyan és miért kezdődött el valami. Elég, hogy Te tudod azt. Bizalommal  akarok a jövőbe tekinteni, mivel Te csak az én javamat akarod. Most összeszedem minden gondomat, és átnyújtom Neked azokat, legyenek a Te kezedben. Uram, bízom Benned, hogy Te azokat átveszed, gondoskodsz rólam, és segítesz nekem mindent a lehető legjobban megoldani.

Uram, hálát adok Neked, és áldalak Téged, hogy határozottan felszólítasz, az aggodalmaskodás, bosszankodás, siránkozás és boldogtalanság helyett inkább Benned bízzak, és engedjem, hogy Te gondoskodj rólam. Köszönöm, hogy arra hívtál, hogy vidám és boldog életet éljek Veled.

Ámen

Szeretni

Fejszés András

Szeretni annyit jelent, mint adni,
ezzel örömöt szerezni másnak,
minden alkalmat megragadni,
hogy bús arcokon mosolyt lássak,
terheit hordozni egymásnak...
Embert szeretni így kellene.

Szeretni annyit jelent: magamat adni.
A teljes szeretet: én-emet feladni.
Krisztust követni így kellene.

Feladni akaratomat, ízlésemet,
az indulatokat, érzületet,
és akkor bennem is megszülethet
az Agapé - az isteni szeretet

Így szeretett Isten: adott, nem kért,
hanem Jézusban önmagát adta
a világért


 

 Antoine de Saint-Exupéry: Fohász

Uram, nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak
erőt kérek a hétköznapokhoz.
Taníts meg a kis lépések művészetére!

Tégy leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és
forgatagában idejében rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és
tapasztalatokat!
Segíts engem a helyes időbeosztásban!

Ajándékozz biztos érzéket a dolgok fontossági sorrendjében, elsőrangú
vagy csak másodrangú fontosságának megítéléséhez!
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem
a váratlan örömöket és magaslatokat!

Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az életben mindennek simán kell mennie!
Ajándékozz meg azzal a józan felismeréssel, hogy a nehézségek,
kudarcok, sikertelenségek, visszaesések az élet magától adódó
ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk!

Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága és szeretete az igazság kimondásához!
Az igazságot az ember nem magának mondja meg, azt mások
mondják meg nekünk.

Tudom, hogy sok probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit.
Kérlek, segíts, hogy tudjak várni!
Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a bátorságra.

Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb
és legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk!

Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és
a megfelelő helyen - szavakkal vagy szavak nélkül - egy kis jóságot
közvetíthessek!

Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől!
Ne azt add nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van!
Taníts meg a kis lépések művészetére!

 


Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál,

Az éjt, a pihenést, a sok-sok szenvedést.

Köszönöm, amiért tűrni tanítottál,

A szenvedéseket, amit a vállamra raktál.

Köszönöm az életet, ami eddig tartott,

Köszönöm a békét, a sok lelki harcot.

Köszönöm, jó Atyám, hogy lelkem hozzád vágyik,

Add, hogy erőm legyen egészen hazáig.

Köszönöm a látást, a két szememet,

Melyet fogjon le egykor a Te szent kezed.

Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást,

Köszönöm az Igét, Krisztust, a vallást.

Köszönöm azt is,hogy szeretlek téged,

Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted.

Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást,

Köszönöm a sok megbocsátást.

Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem,

Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem.

Ha Te nem vagy velem, én csak koldus vagyok,

De így, veled, gazdag, nagyon gazdag vagyok.

Minden Tetőled van, és minden Teáltalad,

Csak egy legyen utam: a hit és az alázat.

Uram! Ezen úton vezesd a lelkemet.

Köszönöm, hogy szereted a megtért gyermekeket.

Atyám! Bár a földön nincsen rá érdemem,

Tedd meg Szent Fiad, Jézusom nevében.

Drága, jó Szűzanyám, szólj az érdekemben,

Hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

Ámen.Verses reggeli ima

Szívem első gondolatja
Hozzád száll fel, Istenem!
Te őriztél meg az éjjel
Maradj ma is énvelem!
Téged áldlak és imádlak
Mint szerető gyermeked,
Szívem csakis azt akarja,
Ami kedves Teneked.
Édes Jézus, add kegyelmed,
Őrizz engem szüntelen,
Hogy egész nap neked éljek
Tiszta szívvel, bűntelen.
Szűz Mária, Jézus anyja,
Te mindnyájunk anyja vagy!
Oltalmazz meg minden bajtól,
Kísértésben el ne hagyj! Ámen.


Esti imádság
Ó édes Istenem,
Hálát ad most lelkem,
Hogy egész napon át
Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,
Szent Fiadnak vére
Mossa meg kegyesen
Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem
Gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel
Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal
Legyetek énvelem,
Ha ti rám vigyáztok,
Nyugodt lesz éjjelem.
Amen.

Én vagyok a világosság
( VÉDŐ ima )

 

ÉN VAGYOK a Világosság -

Ragyogó Fény, Sugárzó Fény, Erősített fény.

Isten magába szívja sötétségemet

És Világossággá transzmutálja azt.

 

Ezen a napon ÉN VAGYOK a központi Nap fókusza,

Rajtam keresztül áramlik a kristály folyó,

Az élõ fény forrása,

Ami nem határozható meg

Az emberi gondolattal vagy érzelemmel.

 

ÉN VAGYOK az Isteni őrszem,

És az a sötétség, ami felhasznált engem,

Felszívódott a hatalmas Fényfolyóban,

A Világosság folyójában, ami ÉN VAGYOK.

 

ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK, ÉN VAGYOK a Világosság,

Én élek, élek a Világosságban.

ÉN VAGYOK a Világosság teljes dimenziója,

ÉN VAGYOK a Világosság legtisztább Terve.

ÉN VAGYOK a Világosság, Világosság, Világosság,

Amely elárasztja a világot mindenütt, ahol járok,

Megáldva, erősítve és átadva a mennyország célját.

 


Valaki értem imádkozott

Mikor a bűntől meggyötörten
A lelkem terheket hordozott
Egyszer csak könnyebb lett a lelkem
Valaki értem imádkozott.

Valaki értem imádkozott,
Talán apám, anyám régen?
Talán más is, aki szeret.
Jó barátom vagy testvérem?

Én nem tudom, de áldom Istent,
Ki nékem megváltást hozott,
És azt, Aki értem csak
Egyszer is imádkozott.Szent Teréz imája:
'Hozzon a mai nap belső békét a számodra.
Bízz az Istenben annyira, hogy tudd, pontosan ott vagy, ahol lenned kell.
Ne felejtsd el a végtelen lehetőségeket, amelyek a hitből erednek.
Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra.
Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten gyermeke vagy.
Legyen ez a tudat **teljesen a tiéd,** és adja meg lelkednek a dal, a tánc, a hála és a szeretet szabadságát.
Ez mindannyiunké!'
IMA A KONYHÁMÉRT...

Istenem áldd meg kis konyhámat,
melynek minden szegletét szeretem.
És áldj meg engem, mikor ott munkám végzem,
sütök, főzök,mosogatok.
S az ételek,amiket készítek,
fentről legyenek fűszerezettek,
a Te hatalmas áldásoddal,
a Te kegyelmeddel, de leginkább
a Te szereteteddel.
Így áld meg kiskonyhámat,Istenem
s azokat, akik belépnek oda,
hogy semmi mást ne találjanak
mint örömöt,békességet, és
boldogságot abban.

Ámen
PUSZTAI ORSOLYA:

TISZTÍTÓ IMA

Isteni Tisztaság ölelj körbe Engem
Hozd egységbe lelkem igaz Szellememmel
Áradó Fényesség járja át a testem
Tisztaság angyala karjába zár Engem

Egy vagyok a Fénnyel és a Tisztasággal
Harmónia rezeg ebben a Világban
Árad belőlem, megtisztít most mindent
Mivel utam során kapcsolatba lépek

Hogy tisztuljon eggyé a Szent Létezésben
Mit Atyám átölel tisztító Fényével
Ezért befogadlak Tisztaság Ereje
Teljesedj, sugározz, ragyogj a Szívemben!

ÁmenAsztali áldásÉtkezés előtt:

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts, szegénynek és árvának.
Nyújts ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk.
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk.
Amen.


Étkezés után:

Gondviselő Atyánk, asztaltól kelve
Szívből hálát adunk kezünk összetéve.
Áldd meg ezt a házat s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt s az árvát,
S a benned bízóknak viseld mindig gondját!
Amen.


Étkezés előtt:
Ki asztalt terítesz az égi madárnak, teríts asztalt, teríts szegénynek, árvának. Nyisd meg Atyánk, nyisd meg jóságos kezedet, adj koldusnak is tápláló kenyeret. Ételben, italban legyen meg a részünk, Gondviselő Atyánk könyörögve kérünk. Ámen

Étkezés után
Gondviselő Atyánk asztalodtól kelve, kezünk összetéve, szívből hálát adunk Neked. Áldj meg minket s e háznak gazdáját, fordítsd vissza néki a vendéglátását. Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, a Benned bízóknak viseld mindig gondját.
Ámen.Ha hiszel Krisztus Istenében...

"Mosolyogd el magad,
És adj belőle annak,
Aki még soha nem nevetett!
Ragadj meg egy napsugarat,
És repítsd oda,
Ahová a bátorságot,
És helyezd annak lelkébe,
Aki nem tudja megérteni!
Fogd meg a reményt,
És add oda annak,
Akinek az életében,nincs fény!
Fogd meg a jóságot,
És add oda annak,
Aki nem tud ajándékozni!
Fogd meg a szeretetet,
És mutatsd meg,az egész világnak!"Drága Jó Istenem!

Van,hogy órákig,
Ülök és hallgatok,
S csak kavarognak bennem,
A fájó gondolatok!
Ide-oda kuszál,
A múlt és a jelen,
A sok bánat,szenvedés,
Melyben együtt Voltál velem.
...És Fogtad a kezem,
Drága Jó Istenem!
Én Rád bízom magamat,
Mert megismertelek,
S minden nap érzem,
Mély szeretetedet!
Volt egy életálmom,
Jól Tudod,hogy mi az!
Helyébe mást adtál,
És rentgeteg vígaszt!
Ma már látom azt is,
Te előre Tudtad:
Boldog leszek másképp!
Feledjem a multat!

Köszönöm Istenem,
Hogy sosem Hagysz el engem!
Nevelj fel teljesen,
S Légy velem a HITEMBEN!!!!!
Imádkozni azt jelenti:
- Hallgatni a beszélő Istent,
- Megnyílni annak, amit Isten öröktől fogva kínál,
- Megengedni,hogy betöltsön minket,Isten békéjének a vágya, mindaddig, amíg valósággá nem válik,
- Isten rendelkezésére bocsátani magunkat,hogy végre közölhesse velünk azt, amit már régóta elmondani szeretne számunkra,
- Oda adni magunkat Istennek, hogy végbevihesse bennünk azt, amit régóta vágyik megvalósítani,
- Isten hívásának tudatában lenni,bele egyezni terveibe és kívánságaiba,
- Elfogadni Istent, aki önmagát kínálja,
- Megtanulni hallgatni és meghallgatni,
- Felajánlani tetteinket Istennek,forrásra találni Jézus Krisztusban,
- Tudatára ébredni Isten üzenetének a Bibliában,de ugyanakkor megfigyelni életünk eseményeiben is,
- A lelkünkkel lélegezni.

II.János Pál: Mosolyod...

Mosolyod,mely szívből fakad,
Aranyozza be Arcodat!
Mosolyod nem kerül pénzbe,
Mégis sokat ér,testvéred szemében.
Gazdagítja azt,aki kapja!
S nem lesz szegényebb az sem,aki adja!
Pillanatig tart csupán,
De örök nyomot hagy,maga után!
Senki sem oly gazdag,
Hogy nélkülözni tudná!
És senki sem oly szegény,
Hogy meg ne érdemelné!
Az igaz barátság,látható jele!
Hintsd be a világot,egészen vele!
Mosolyod:nyugalom a megfáradottaknak!
Bátorság a csüggedőknek!
Vígasztalás a szomorkodónak!
Mosolyod értékes,nagyon nagy jó!
De semmiért meg nem vásárolható!
Kölcsönözni nem lehet,ellopni sem!
Mert csak abban a percben van értéke,
Amelyben arcodon megjelen!
És ha ezután,olyannal találkozol,
Aki nem sugározza a várt mosolyt,
Légy nagylelkű és a magadét add,
Mert senkinek sincs nagyobb szüksége mosolyra,
Mint annak,aki azt másnak adni nem tudja!!!


Megkértem Istent...


Megkértem Istent, vegye el büszkeségemet.
Azt mondta, nem Ő veszi el, nekem kell feladnom.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet.
Azt mondta: nem. A türelem a megpróbáltatás mellékterméke, nem kapni, megszerezni kell.
Kértem Istent, adjon nekem boldogságot.
Azt mondta: nem. Csak áldását adhatja - a boldogság rajtam múlik.
Kértem Istent, hogy kíméljen meg a fájdalomtól.
Azt mondta: nem. A szenvedés eltávolít a világ dolgaitól és közelebb visz Hozzá.
Kértem Istent, adjon lelki fejlődést.
Azt mondta: nem. A fejlődés az én dolgom, de megmetsz, hogy gyümölcsöt hozzak.
Kértem Istent, segítsen másokat szeretni, ahogy Ő szeret engem.
Azt felelte: látom, már kezded érteni.
Kértem Őt...
És Isten adott nehézségeket, amelyek erőssé tesznek.
Kértem bölcsességet...
És adott problémákat, hogy megoldjam azokat.
Kértem bátorságot...
És adott veszélyeket, hogy legyőzzem azokat
Kértem, adjon szeretetet...
És adott gondterhelt embereket, hogy segítsek rajtuk.
Kértem kegyelmet...
És adott lehetőségeket.
Semmit sem kaptam, amit akartam, és mégis megkaptam mindent, amire szükségem volt.

A SZERETET IMÁJA

A szeretet öleljen át engemet
A szeretet kinyitja a szívemet
A szeretet járjon át
A szeretet kinyitja szívem kapuját
Jézus kérlek, Te segíts engem
Hogy a szeretet teljes legyen bennem
Szerető szívemet most kitárom

Szeretetemmel átölelem az egész világot!

Ámen


Reggeli Ima

Már kél a fénynek csillaga: esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk, ne rontsa ártás életünk.

Nyelvünket fogja fékre ma: ne szóljon rút perek szava;
szemünket védőn óvja meg: a hívságot ne lássa meg!

Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg étel- s italban hősi fék,

hogy majd a Nap ha távozott, s az óra újra éjt hozott,
lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete.

Dicsérjük az örök Atyát, dicsérjük egyszülött Fiát,
s a Lelket, a Vigasztalót, most és örök időkön át! Ámen

Reggeli Ima


Megint előttem van egy új nap, Atyám,

Amint elindulok az emberek közé munkámat végezni.

Oh, add, hogy barátja lehessek minden embertársamnak

Ments meg attól, hogy egyetlen szívnek is elhervasszam üde virágát haragommal, vagy gyűlöletem tüzével!

Segíts meg, hogy felvidítsam a szenvedőket szeretetemmel, s felüdítsem a csüggedőket a bennem élő remény hatalmával.

Add, hogy minden embernek arcába testvéri szemekkel nézhessek, add, hogy gyönyörűségemet találjam abban, ha módomban áll segítségére lenni embertársaimnak.

ÁMEN
IMÁK AZ ŐRANGYALHOZ

Istennek szent angyala, áldott legyen az óra,

amelyben Isten jósága téged védelmezőmmé rendelt!

Fordítsd szívemet Istenhez, taníts e világ forgatagában is

az Ő jelenlétében élnem!

Kérlek, mutass utat kísértés idején!

Isten engedelmével szólj mások angyalához is értem

bajos ügyeimben!

Ha megbotlik lábam, segíts felállnom,

hogy az égi boldogságban mint Isten gyermeke találkozhassak egykor veled!

Hála tenéked!

Ámen

Élőkért és holtakért

Örök mindenható Isten!
Aki eleveneken és holtakon uralkodol, s
megkönyörülsz mindazokon,
kiket hitükről és cselekedeteikről
megismersz, mint tieidet:
alázatosan kérünk Téged,
hogy akikért itt könyörgünk,
akár még e testben laknak,
a akár a másvilágra jutottak,
minden szentjeid közbenjárása által
nyerjék meg kegyes irgalmadból
minden bűnüknek bocsánatát.
A mi Urunk, Jézus Krisztus által.
Amen
(Opus Dei


Ima

 

 
   


"Uram!
Sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed
ragyogó világát, hogy fényre gyúl mind,
hogy Téged követ, szolgál,
Neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj!
De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be,
hogy ez a Nap ragyogjon benn örökre,
hogy Érted égő tüzet sose veszt.
Uram!
Ragyogtasd ránk a Te napod,
amely nem ismerhet sosem alkonyatot."
Amen

(Szent Efrém
Imádság


Jézus, reményünk!
Téged követve azt választjuk,
hogy szívünk mélyéből szeretünk.
Mikor ellentmondások támadják meg lelkünket,
add nekünk, hogy Rád bízhassuk magunkat.
Óh, Krisztus!
És mi igyekszünk megosztani Veled mindazt,
ami az életben ránk nehezedik.
Amen
Drága Jézus!
Segíts, hogy fényed hordozói lehessünk,
bármerre visz utunk.
Töltsd el szívünket életadó Lelkeddel,
itass át és végy birtokba minket
oly teljességgel, hogy
életünk már csak a Te kisugárzásod legyen.
Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk,
hogy mindenki, akivel találkozunk,
a Te jelenlétedet érezze meg általunk.
Többé már ne minket lássanak,
hanem egyedül Téged, Jézus!
Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk,
ahogyan Te ragyogsz,
s világossággá válhatunk mások számára is.
Amen
Remény

 

Fenn a végtelen sötét égen, ragyog egy csillag
út mutatója csodás, angyaloknak.
Hogy merre látjuk, talán, senki sem tudja!?
Létezik, mert sokan, suttognak róla.
Suttogják, hogy ha, távozik egy lélek
Születik egy angyali csoda, S benne éled egy új lélek
Mi is angyalokká leszünk, csak nem tudunk róla?!
Tudom csak így lehet, hiszen meg van írva.
Tovább élünk, együtt, fenn, de rég találkoztunk.
Szüleinkkel, s mindenkivel, akikkel randevúztunk!
Összejöttünk újra, de, még özönlenek utánunk!
Akiket magukra hagytunk, S mi innen látunk!
Ahogy a sírhanthoz mennek, egy egy szirmot elhintenek.
Sírunkra virágot tesznek, Gyémántok potyognak szemünkből
Jaj.. Az ég is rájuk dől, Ha sűrű könnyeiket látjuk.
Fentről talán vigyázunk is rájuk. Vigyázunk ezt meg ígérjük,
Sietünk is majd eléjük!

Életünket újra, boldogságban éljük.

/ Szoboszlai János 2009.01.23. /Egy szép ima - csak Neked.

"Életem szüntelen küzdelem.
Napjaim folyása sohasem bűntelen.
Ha nem segítesz, elveszem.
Istenem!
Kit meghalad az értelem.
Ki maga a szeretet.
Ki fenséges és végtelen.
Adj erőt nekem!"
AmenJézus Szíve Te tudsz mindent,
Jézus Szíve Te látsz mindent,
Jézus Szíve Te megtehetsz mindent.
Jézus Szíve Te gondot viselsz reám,
Jézus Szíve Te meghallgatod imám.
Amen"Uram!
Sötétlő lelkeinkre vesd a Bölcsességed
ragyogó világát, hogy fényre gyúl mind,
hogy Téged követ, szolgál,
Neked újítva tisztaságát.
Napkelte hív: ember, munkába kezdj!
De te, Uram, szívünkbe úgy költözz be,
hogy ez a Nap ragyogjon benn örökre,
hogy Érted égő tüzet sose veszt.
Uram!
Ragyogtasd ránk a Te napod,
amely nem ismerhet sosem alkonyatot."
Amen

(Szent Efrém)


Üdvöz légy, Mária!
kegyelemmel teljes,
az Úr van teveled,
áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

Asszonyunk, szűz Mária,
Istennek Szent Anyja,
imádkozzál érettünk, bűnösökért,
most és halálunk óráján.
ÁmenHétköznapi MiatyánkMikor a szíved már csordultig tele.
Mikor nem csengett rád soha senki sem.
Mikor kiket szeretsz, nem jutsz eszükbe.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba reményteljesen.
Fohászkodj: Miatyánk, ki vagy a Mennyekben!

Mikor magányod ijesztően rád szakad.
Mikor kérdésedre választ a csend nem ad.
Mikor körülvesz durva szók özöne.
Átkozódik a rossz, erre van Istene.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roppanj bele!
Nézz fel a magasba, és hittel rebegd:
Uram, szenteltessék meg a Te Neved!

Mikor mindenfelé forrong a nagyvilág.
Mikor elnyomásban szenved az igazság.
Mikor elszabadul a pokol a földre.
Az arcokra Káin bélyege van sütve.
Ó, lélek ne csüggedj, ne törjél bele!
Nézz fel a magasba, hajtsd meg homlokod.
S kérjed: Uram, jöjjön el a Te Országod!

Mikor beléd sajdul a rideg valóság.
Mikor életednek nem látod a hasznát.
Mikor magad kínlódsz láztól meggyötörve.
S a bajban nincs barát, ki veled törődne.
Ó, lélek ne csüggedj, ne keseredj bele!
Nézz fel a magasba, hol örök fény ragyog.
S mondd: Uram, legyen meg a Te akaratod!

Mikor a kisember fillérekben számol.
Mikor a drágaság idegeken táncol.
Mikor milliót költ az egyik, hogy éljen.
És millió szegény a nincstől hal éhen.
Ó, lélek, ne csüggedj, ne roskadj bele!
Nézz fel a magasba, tedd össze két kezed.
S kérd: Uram, add meg a napi kenyerünket!

Mikor életedbe lassan belefáradsz.
Mikor hited gyengül, sőt ellene támadsz.
Mikor az imához nincs kedved, sem erőd.
Minden lázad benned, s hajt, hogy tagadd meg Őt!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne keseregj!
Nézz fel a magasba, hívjad Istenedet:
Uram, segíts, és bocsásd meg vétkeinket!

Mikor hittél abban, hogy téged becsülnek.
Munkád elismerik, lakást is szereznek.
Mikor verejtékig fárasztottad magad.
Később rádöbbentél, hogy csak kihasználtak.
Ó, lélek, ne csüggedj, sírd el Teremtődnek:
Uram, megbocsátok az ellenem vétkezőknek.

Mikor az erősek a békét tárgyalják.
Mikor béke sehol, csak egymást gyilkolják.
Mikor a népeket a vesztükbe hajtják.
Kérded: Uram, miért tűröd ezt, Istenem,
Miatyánk!
Ó, lélek, ne csüggedj, ne pusztulj bele!
Nézz fel a magasba, s könyörögve szólj:
Ne vígy kísértésbe, ments meg a gonosztól!

Akkor szól a Mester intőn, de szelíden:
Távozz sátán, viszály! Béke és csend legyen!
Miért féltek mindig ti kicsiny hitűek?
Bízzatok, hiszen Én megígértem nektek.
Pokoli hatalmak ellen a védelmet!
Hűséges kis nyájam, pásztorotok vagyok.
végső időkig veletek maradok!

/Dr. Papp Lajos szívsebész verse: Az én Miatyánkom/

Minden napra....

"Napi teremtő ima

Fényben, egységben, szeretetben, harmóniában és bőségben tapasztalom meg a mai nap létezésem minden áldott pillanatát.
Testem Isten legtisztább, legszentebb, örökké szép és örökké fiatal temploma.
Égatya, Földanya és Jézus áldása kíséri minden léptemet, Mihály arkangyal védelme alatt állok és az isteni rend szerint minden lélek együtt működik, velem és segíti minden cselekedetemet.
Isteni útmutatás szerint cselekszem a mai nap és a jelen minden egyes áldott pillanatában.
Az Isteni szeretet körülvesz, átölel és beburkol engem, békében járom utamat.
Mindig a megfelelő helyen vagyok, sikeres vagyok és biztonságban érzem magam, bármit teszek.
A mai nap minden pillanatában boldog és elégedett vagyok, minden gondolatomat az Isteni Forrás fénye és szeretet járja át. Környezetem számára a harmónia, a jóakarat és a békesség forrása vagyok.
A helyes döntés és az isteni rend elve vezérel életem minden egyes pillanatában.
Tökéletesen egészséges vagyok és a harmónia törvénye hatja át testemet és lelkemet.
A fény és a szeretet frekvenciájának legmagasabb rendű őre vagyok.
Testemmel és tudatommal szolgálom a fényt, élem a fényt, azonos vagyok vele.
Egy vagyok, azonos vagyok az isteni rezgéssel és hatalommal.
Isten tökéletessége nyilvánul meg általam, a tökéletes egység energiája hatja át tudatomat.
Isten rólam alkotott képe tökéletes, testem isteni elmében létező tökéletes testtel azonos.
Egy vagyok tudatalattim végtelen gazdagságával.
Minden vállalkozásom, minden cselekedetem sikeres és közelebb visz életfeladatom teljesítéséhez.
Könnyedén, erőlködés nélkül, folyamatosan áramlanak hozzám a bőséget, békességet, harmóniát és egységet teremtő energiák. Határtalan testi, lelki, szellemi gazdagságban létezem, amelyet megosztok mindenkivel utamon.
Semmilyen égi vagy földi hatalom nem tarthatja vissza a bőséget, egészséget, sikert és boldogságot tőlem, családomtól és barátaimtól.
Legyen áldott minden családtagom, barátom és teremtő társam, éljenek szeretetben, bőségben és harmóniában.
Isteni akaratom szerint így legyen!
Kinyilvánítom, hogy szavaim, érzéseim, gondolataim egyenesen a végtelen Isteni Elméhez jutnak és az Isteni Szándék segítségével megvalósulnak."

forrás- ismeretlen-Ima az anyagi biztonságért

„Szeretett Istenem! Tudom, hogy te vagy a forrása minden jónak és hogy Te ellátsz engem mindennel, minden tekintetben. Kérlek, segíts eloszlatni azokat a félelmeket, amelyek megakadályoznak engem abban, hogy elfogadjam ajándékaidat. Kérlek segíts, hogy átéljem a béke, hála és az anyagi biztonság állapotát, és hogy tudatában legyek annak, hogy én a Te gyermeked vagyok, aki Te csodálatos áldásaidban részesítesz. Nyitott vagyok és maradok az isteni vezettetésre, ami tévedhetetlenül vezet el engem olyan helyzetekhez, emberekhez, lehetőségekhez, amelyek részei az anyagi biztonságomat megteremtő tervnek. Most látom és érzem önmagam és mindenki mást tökéletes anyagi biztonságban és a szívem megtelik hálával és örömmel, a bőséges univerzum iránt, amit teremtettél. Köszönöm, ámen.”
Dr. Doreen Virtue 

 

 
   
 

Oldal tetejére>

 

 

 
 

Köszöntelek ! Érezd jól magad és látogass meg máskor is. Szeretettel Magdi.
FairyLand

 

 

Kedvenc játékom
 

 

 
Ajálom ezeket az oldalakat
 
Mindenkiér egy gyetya égjen
 

Mindenkiért égjen
a gyertya.

 


 

Versek
 
Hit
 
Vision

 

 

Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!    *****    SIMONA | az Isten áldjon, Esperanza! Lolájának fõszereplésével | SIMONA | a jelenleg futó legsikeresebb argentin sorozat    *****    Marculábi cica tíz éves lett! Ünnepeljétek meg a születésnapját a Mesetárban Marculábis ujjbábokkal! Boldog szülinapot!    *****    ***Munkalehetõség! Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból keresünk, MLM vezetõket és tanácsadókat! ***    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! A tanulásod nálam az ASZTRO-suliban teljesen INGYENES! Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Aktív Videojáték honlap!! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Legyél te is Farmasi tanácsadó! Antiallergén, természetes kozmetikumok, tisztítószerek. Keress vele pénzt otthonról!    *****    kattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkatt